Return Policy

SIA “Liafi” nesaglabā noslēgto pirkuma līgumu kopijas.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci pārdevējam.

Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.207 15.3 p., Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības precēm, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas. Par šādām precēm mēs uzskatām: zeķes, zeķubikses, kaķenes tērpus, apakšbikses, krūšu uzlīmes, parfimēriju, kosmētiku. Šīs preces atpakaļ nepieņemam higiēnisku iemeslu dēļ! Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat tam, ka esat iepazinušies ar šiem noteikumiem.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, saskaņā ar PTAL 12.panta 6. daļu.

Prece kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu (tā tiek pievienota klāt pasūtījumam) jānosūta pa pastu atpakaļ. Ceļa izdevumus par atgrieztu preci sedz Pircējs. Nauda par atgrieztu preci tiks ieskaitīta Jūsu bankas kontā 30 (trīsdesmit) vai 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā (ja prece neatbilst līguma noteikumiem), skaitot no preces saņemšanas brīža. Preču atgriešana notiek pa pastu.

Preču atgriešanas adrese pa pastu:

SIA Liafi

Silmaļu 16-4

Salaspils, Salaspils pag., Salaspils nov.

LV-2121

Latvija

Patērētāja pienākums ir segt ar preces atdošanu saistītās izmaksas, saskaņā ar PTAL 12.panta 4. un 5.daļu.

Klientam nav tiesību atteikties no pēcapmaksas un priekšapmaksas (ja pasūtījums apmaksāts) pasūtījuma pirms noteiktā izpildes termiņa. Jums ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja Liafi SIA nav piegādājusi preci noteiktajos termiņos.

Klientam nav tiesību atteikties no pasūtījuma vai tā daļas, ja mazākā daļa no pasūtītajām precēm nav pieejama, t.i., ja esat pasūtījis 5 preces, bet pieejamas nav 2 vai mazāk, visu pasūtījumu atcelt nav iespējams, tas ir apmaksājams pasūtījumā izvēlētajā veidā.

Ja no pasūtītajām 5 precēm, pieejama nav lielākā daļa (3 vai vairāk preces), tad pasūtījumu ir iespējams atcelt.

Lūdzam veikt pasūtījumus apdomīgi un abildīgi!

Preču apmaiņa: Ja Jums kāda no pasūtītajām precēm nederēja, Jūs to varat apmainīt pret citu izmēru, ja tāds ir pieejams vai arī pret citu modeli. Šajā gadījumā preču atgriešanas veidlapā jānorāda preces kods un izmērs pret ko vēlaties samainīt nederējušo preci. Pirms preču apmaiņas, lūdzam mūs informēt pa tālruni vai e-pastu pret kuru preci vēlaties veikt apmaiņu, lai mēs konkrēto preci rezervētu priekš Jums.

Preču apmaiņas ceļa izdevumus sedz Pircējs.

Ja tiek atgriezta vairāk kā puse vai visas no pasūtītajām precēm, Liafi SIA patur tiesības ieturēt izmaksas par pasta izdevumiem € 4.90 apmērā.

Preces krāsas tonis var atšķirties no attēlā redzamās, vai attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācijas.

Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā: http://www.ptac.gov.lv

______________________________________________________________________________

ООО “Liafi” не сохраняет копии заключенных Договоров купли-продажи.  

Ст. 12 Закона о защите прав потребителей Латвийской Республики и Правилами Кабине Министров №207 «Правила о дистанционном Договоре» установлено, что клиент имеет право отступить от Договора в течении 14 календарных дней со дня получения заказа и вернуть товар продавцу.  

В соответствии с п. 15.3 Правил Кабинета Министров Латвийской Республики №207, Вы не можете использовать права отказа от товара, изготавливаемого по указаниям потребителя или незаменимые вещи, или товары, которые по своему характеру нельзя вернуть, или они быстро портятся или их можно быстро использовать. К таким товарам относятся: чулки, колготки, наряд кошки, трусы, наклейки на грудь, парфюмерия, косметика. Эти товары не принимаем обратно по гигиеническим причинам! Делая заказ, Вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с этими правилами.  

Потребитель несет ответственность за сохранение качества и обеспечение сохранности товара во время срока реализации прав отказа от товара, в соответствии с ч.6 ст.12 Закона о защите прав потребителей Латвийской Республики .  

Товар вместе с заполненным бланком Заявки на возврат товара (присоединить к заказу) отправить обратно по почте:

Liafi SIA

Silmaļu 16-4, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, Latvija

При возврате товара, транспортные расходы оплачивает Покупатель. Деньги за возвращенный товар будут перечислены на Ваш счет в банке в течении 30 (тридцать) или 7 (семь) календарных дней (если товар не соответствует условиям договора), считая со дня получения товара.  

Потребитель обязан оплатить все с возвратом товара связанные расходы, в соответствии с ч.5 ст. 12 Закона о защите прав потребителей Латвийской Республики.  

Оттенок товара может несколько отличаться от того, который изображен на картинке, или на картинке могут присутствовать детали, которые не входят в комплектацию товара. Описания товаров имеют чисто информирующее значение, в параметрах или в комплектации могут присутствовать производителем установленные изменения или модификации.  

Возврат товара осуществляется по почте.  

Более подробную информацию о правах потребителей Вы можете получить на сайте центра защиты прав потребителей: http://www.ptac.gov.lv/

[:]

0
X
  • No products in the cart.